UAB „Solidėja" parengtas projektas pripažintas programoje „Horizontas 2020“

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad UAB „Solidėja“ yra viena iš pirmųjų konsultavimo įmonių Lietuvoje, kuri savo klientams padėjo gauti paramą programoje „Horizontas 2020“. Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje ši paramos programa yra prilyginama kaip viena iš reikšmingiausių, kadangi jos dėka siekiama kurti naujas darbo vietas, remti mokslinius tyrimus bei palengvinti naujų produktų įvedimą į rinkas. Teikiant paraišką pagal šią priemonę yra būtinas išankstinis pasiruošimas bei kvalifikuotų konsultantų pagalba: daug dėmesio tenka skirti visoms projekto detalėms, atlikti išsamius rinkos tyrimus bei pateikti apibendrintas prognozes.

Apie paramos gavėją
UAB „Medium Group“ sėkmingai dirba transporto kontrolės ir monitoringo sistemų kūrimo ir vystymo srityje. Jos sekmės receptu tapo intelektuali programa skirta analizuoti vairuotojo darbo rezultatus ir automatizuotai perduoti reikalingą informaciją iš įvairių su jo atliekamu darbu susijusių sričių. Analogų šiai programai nebuvo rasta nei Europoje, nei kitose šalyse, todėl šios įdėjos inovatyvumas, pritaikymas ir konkurencingumo lygis leido bendrovei gauti užsibrėžtą paramos biudžetą. UAB „Medium Group“ dalyvaus ir 2 etape, kuriame galima tikėtis net iki 2,5 mln. Eurų.

Finansinės galimybės tolimesniuose etapuose
2014-2020 metų periodui smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui yra skirta 8,6 mlrd. Eurų, taip pripažįstant šio sektoriaus svarbą inovacijų srityje. Per 2016-2017 metų laikotarpį bus remiama trylika prioritetinių veiklų, kurioms žadama skirti per 739 mln. Eur. Pirmajame projekto etape pareiškėjai galėjo gauti 500 tūkst. Eur. paramą, tuo tarpu antrame etape, vienam projektui numatoma skirti kur kas didesnę sumą –  net 2,5 mln. Eur.

Daugiau informacijos:
UAB „Solidėja“ direktorius Andrius Bartkevičius
info@solideja.lt
Tel.: +370 673 16763