EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling systems

Ši programa remia išspinduliuojamos šilumos surinkimo sistemų demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia šilumos surinkimo sistemų, kurios surenka pastatų išspinduliuotą ir kanalizacijos vandenyje esančią šiluma, demonstravimą. Šios sistemos turi būti skirtos teikti surinktą šilumą atgal į vietines šildymo/vėsinimo sistemas. Dėmesys turi būti atkreiptas į pakartotinumą, tinkamumą masto didinimui ir moduliarumą, kuris didintų pritaikomumą ir paspartintų diegimą. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 3 iki 4 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2017 sausio 19. Šis šaukimas turi 22 milijonų eurų biudžetą, kuris finansuoja dar 2 MTEP programas.