EE-12-2017: Integration of Demand Response in Energy Management Systems while ensuring interoperability through Public Private Partnership (EeB PPP)

Ši programa remia ekonomiškų, sąveikių, į energijos paklausą reaguojančių technologijų, pritaikytų energijos valdymo sistemoms, optimizavimą, integravimą ir demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia sistemų ir technologijų optimizavimą, integravimą, demonstravimą ir testavimą darbinėmis sąlygomis. Sprendimai turėtų būti paremti atvirais standartais, siekiant suderinamumo su įvairiais išmaniais tinklais. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 3 iki 4 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2017 sausio 19. Šis šaukimas turi 8 milijonų eurų biudžetą.