EE-17-2016-2017: Valorisation of waste heat in industrial systems (SPIRE PPP)

Ši programa remia atliekamos šilumos panaudojimo technologijų, skirtų didelėms pramoninėms sistemoms, kūrimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia technologijų, kurios arba atgauna atliekamą šilumą iš pramoninių procesų arba sukuria simbiozes tarp pramonės šakų ar gamyklų, esančių pramoniniame parke, kūrimą. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 3 iki 4 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2017 sausio 19. Šis šaukimas turi 8 milijonų eurų biudžetą.