EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient and integrated data centres

Ši programa remia energiją taupančių sprendimų, skirtų duomenų centrams, kūrimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia technologinių sprendimų kūrimą, kuris padengia kelias iš žemiau esančių šakų: 

  • Inovatyvūs ir energiją taupantys vėsinimo sprendimai. 

  • Atliekamos šilumos panaudojimas. 

  • Darbo krūvio balansavimas geografiniu ir laiko aspektu. 

  • Vietinių ir tolimų atsinaujinančių resursų integravimas. 

  • Integracija į išmaniuosius tinklus. 

  • Integracija į rajono šildymo/vėsinimo tinklus. 

  • Atsarginių energijos sistemų integravimas į tinklą. 

  • Šilumos siurblių pritaikymas našiam atliekamos šilumos panaudojimui. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. Pareiškimai turėtų remtis jau atliktais projektais, kaip ,pavyzdžiui, remtais FP7-Smartcities 2013 šaukimu (RenewIT, DCėCities, Dolfin, Genic, GreenDataNet, GEYSER). Paraiškos turėtų sutelkti dėmesį naujiems ir egzistuojantiems duomenų centrams (nuo 500 kW iki 1 MW IT apkrovos) 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 3 iki 4 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2017 sausio 19. Šis šaukimas turi 22 milijonų eurų biudžetą, kurį dalijasi su 2 kitomis tyrimų programomis.