EE-04-2016-2017: New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy

Ši programa remia technologinių sprendimų, kurie panaudoj žemo lygio šilumos šaltinius šildymui ar vėsinimui. 

Remiama veikla 

Ši programa remia sistemų, kurios naudoja žemo lygio šilumos šaltinius arba juos pagerina, siekiant vykdyti šildymą, vėsinimą ar gaminti elektros energiją, kūrimą, demonstravimą, patvirtinimą ir našumo didinimą. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 3 iki 4 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai 100% intensyvumu. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2017 sausio 19. Šis šaukimas turi 22 milijonų eurų biudžetą, kuris remia dar 2 kitas MTEP programas.