LCE-19-2016-2017: Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways

Ši programa remia naujų pažangių biodegalų gamybos būdų testavimą ir demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia technologijų, esančių veikiančio prototipo stadijoje, demonstravimą ir testavimą. Biodegalai iš maistinių/pašarinių augalų krakmolo, cukraus ir aliejaus frakcijų nėra  remiami. Šios programos remiami biodegalų gamybos būdai: 

  • Biodegalai iš pramoninių atliekų dūmtraukių dujose esančio anglies, gaunami biochemine ar biologine konversija. 

  • Biodegalai iš vandeninės biomasės. 

  • Skysti biodegalai iš atliekų ar nuosėdų (miško, žemės ūkio, organinės frakcijos iš komunalinių ar pramoninių atliekų). 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 10 iki 15 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2017 rugsėjo 07. Šis šaukimas turi 15 milijonų eurų biudžetą.