LCE-20-2016-2017: Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel

Ši programa remia naujų pažangių aviacinių biodegalų gamybos būdų demonstravimą pramoninėmis apimtimis. 

Remiama veikla 

Ši programa remia technologijų, esančių veikiančio prototipo, išbandyto darbinėmis sąlygomis, stadijoje, demonstravimą dideliu mastu. Biodegalai iš maistinių/pašarinių augalų krakmolo, cukraus ir aliejaus frakcijų nėra  remiami. Šių technologijų demonstracija turėtų būti naujų gamybos būdų integravimas į pirmas tokio tipo arba jau egzistuojančias gamyklas. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 5 iki 10 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2017 rugsėjo 07. Šis šaukimas turi 10 milijonų eurų biudžetą.