PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI

Kvietimo pradžia: 2016 m. rugsėjo 1 d.
Kvietimo pabaiga: 2016 m. spalio 31 d.
Projekto įgyvendinimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Projekto trukmė: projektą įgyvendinti per laikotarpį, kuris neviršija 24 mėnesių nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.
Partneriai: Partneriai negalimi.
Minimali privaloma surinkti balų suma: 50 balų.
 
Finansuojamos veiklos. Visos veiklos išskyrus šias:
- alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
- tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
- ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
- azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
- didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
- finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
- draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
- nekilnojamojo turto operacijos;
- teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
- medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
- elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
- žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra. Paslaugos žemės ūkiui finansuojamos.
 
Paramos dydis ir intensyvumas:
- Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur.
- Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
- Svarbu atkreipti dėmesį: Vienai darbo vienai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. 
 
Tinkamu pareiškėju laikomas:
- Fiziniai asmenys;
- Privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės – kuriose vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius yra iki 50).

- Juridinio asmens pardavimo pajamos 2015 metais turi būti ne mažesnės kaip 8 400 eurų.
- Fizinio asmens pardavimo pajamos 2015 metais turi būti ne mažesnės kaip 4 200 eurų.
- Jei prašoma paramos apgyvendinimo paslaugos (nesvarbu paramos prašo juridinis ar fizinis asmuo), iš apgyvendinimo paslaugų 2015 metais turėjo būti gauta ne mažiau kaip 4 200 eurų pajamų.
- Jeigu prašoma paramos stovyklaviečių veiklai (nesvarbu paramos prašo juridinis ar fizinis asmuo), iš stovyklaviečių veiklos 2015 metais turėjo būti gauta ne mažiau kaip 2 100 eurų pajamų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos:
- Gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas;
- Naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;
- Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
- Projekto bendrosios išlaidos – atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams.