Naujos galimybės LT

Remiama veikla – pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.
 
Kvietimo pradžia: 2016 m. gegužės 31 d.
Kvietimo pabaiga: 2016 m. rugpjūčio 2 d.
Kvietimo biudžetas: 6 500 000 Eur.
Projekto trukmė: Per 24 mėnesius nuo projekto pasirašymo dienos.
Partneriai: Partneriai negalimi.
Minimali privaloma surinkti balų suma: 40 balų
 
Reikalavimai pareiškėjui. Pareiškėjais gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
 
Projektams taikomi reikalavimai:

  1. Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur 

  2. Pareiškėjo bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų) pardavimas (vertinama, ar pareiškėjas, kuris yra MVĮ, pats gamina produkciją, t. y. MVĮ bendrų pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų turi sudaryti pačios MVĮ pagamintos produkcijos (suteiktų paslaugų) pardavimas, vertinant pagal pateiktus paskutinių finansinių metų patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus).

Paramos dydis ir intensyvumas. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 45 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 Eur.

Dalyvavimo vienoje parodoje dydis:

Tarptautinių parodų šalys (tinkamos tik šalys, nurodytos vienoje iš Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairėse nurodytų trijų prioritetinių eksporto rinkų grupių)

Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio dydis, eurais (be pridėtinės vertės mokesčio)

1 grupė (Baltarusija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Rusija (Sankt Peterburgas), Slovakija, Suomija, Švedija, Ukraina, Vengrija, Turkija, Turkmėnija)

5 323,50 Eur

2 grupė (Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Belgija, Danija, Indonezija, Izraelis, Jordanija, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Kazachstanas, Kirgizija, Liuksemburgas, Mongolija, Omano Sultonatas, Pietų Afrikos Respublika, Portugalija, Slovėnija, Šveicarija, Uzbekistanas, Vokietija)

5 503,00 Eur

3 grupė (Argentina, Bahreinas, Brazilija, Čilė, Gruzija, Honkongas, Indija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Japonija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Kataras, Kinijos Liaudies Respublika, Kuveitas, Malaizija, Meksika, Korėjos Respublika, Saudo Arabija, Singapūras, Vietnamas)

5 859,00 Eur