NMBP-15-2017: Nanotechnologies for imaging cellular transplants and regenerative processes in vivo

Ši programa remia medicininio vaizdavimo būdus, kurie veikia individualios ląstelės ar artimame lygyje. 

Remiama veikla 

Ši programa remia medicininio vaizdavimo įrangos prototipų kūrimą. Prototipo kūrimas turėtų siekti, kad produktas būtų: 

  • Aukšto jautrumo. 

  • Galimai ne invazinis. 

  • Kliniškai pritaikomas, atsižvelgiant į medicinines reguliacijas. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 5 iki 7 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 100% intensyvumu. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 spalio 27. Šis šaukimas turi 40 milijonų eurų biudžetą, kuris finansuoja dar 2 kitas tyrimų programas.