NMBP-20-2017: High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture

Ši programa remia anglies dioksido surinkimo technologijų našumo gerinimą pažangių medžiagų pagalba. 

Remiama veikla 

Ši programa remia naujų, pažangių medžiagų pritaikymą anglies dioksido surinkimo įrenginių prototipų kūrime. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 5 iki 7 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 spalio 27. Šis šaukimas turi 32 milijonų eurų biudžetą, kuris finansuoja dar 1 kitą tyrimų programą.