NMBP-05-2017: Advanced materials and innovative design for improved functionality and aesthetics in high added value consumer goods

Ši programa remia pažangių medžiagų pritaikymą kūrybinėse industrijose, siekiant sukurti geresnes plataus vartojimo prekes. 

Remiama veikla 

Ši programa remia plataus vartojimo prekių prototipų, kuriuose panaudojamos pažangios (pvz. superhidrofobinės, save valančios, biomimetinės, formą keičiančios) medžiagos, kūrimą. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 5 iki 7 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 spalio 27. Šis šaukimas turi 114,19 milijonų eurų biudžetą, kuris finansuoja dar 8 kitas tyrimų programas.