PILOTS-03-2017: Pilot Lines for Manufacturing of Nanotextures surfaces with mechanically enhanced properties

Ši programa remia paviršių nanotextūravimo linijų demonstravimą ir pirminę gamybą. 

Remiama veikla 

Siūlomos pradinės gamybos linijos turėtų prisidėti prie patikimų perdirbimo procesų, duodančių nanostruktūrizuotus paviršius su mechaniškai pagerintomis savybėmis, vystymo, mąsto didinimo ir demonstravimo atitinkamomis pramoninėmis sąlygomis. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 5 iki 8 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 spalio 27. Šis šaukimas turi 48 milijonų eurų biudžetą, kurį dalijasi su 2 kitomis tyrimų programomis.