Bio-based polymers/plastic materials with new functionalities for medical, construction, automotive and textile industries

Ši programa remia biologinės kilmės polimerų ar plastikų, specializuotų medicinos, statybos, automobilių ar tekstilės rinkoms, gamybos metodų demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia naujų specializuotų biopolimerų ir bioplastikų gamybos būdų demonstravimą. Paraiškos turėtų imtis gamybos pritaikytos tik vienai rinkai, bet gali siūlyti kelis sprendimus tai pačiai rinkai. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 15 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.