Valorisation of lignin and other side-streams to increase efficiency of biorefineries and increase sustainability of the whole value chain

Ši programa remia naujų biologinės kilmės pramonių skystųjų atliekų panaudojimo būdų vystymą ir demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia naujų skystųjų pramoninių atliekų, turinčių lignino, kristalinės celiuliozės, sudėtingų polimerų, negyvų ląstelių, muilų, terpenų ar sieros junginių, panaudojimo būdų demonstravimą. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 15 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.