Biomass production on unused land for conversion into added-value products while ‘boosting rural and industrial development’

Ši programa remia naujų sistemų, skirtų nenaudojamos žemės panaudojimui pramoninių ar miškininkystės kultūrų auginimui, demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia naujų sistemų, kurios našiai panaudoja nenaudojamus plotus paversdamos užaugintas pramonines kultūras į  pridėtinės vertės produktus, demonstravimą. Paraiškėjai turėtų identifikuoti tinkamiausias augintinas kultūras pasirinktai aplinkai ir pritaikyti tvarias agronomines veiklas, siekiant užtikrinti ilgalaikį žemės pelningumą. Į paraiškas taip pat gali įeiti ir dirvos atstatymo veiksmai skirti pagerinti naudojamus plotus iki tinkamumo žemės ūkiui. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 15 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.