Converting bio-based feedstocks via chemical building blocks into advanced materials for market applications

Ši programa remia stambaus masto biomasės pavertimo į specializuotas pažangias medžiagas demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia vieno ar daugiau biomasės tipų pavertimo į vieną ar daugiau cheminių sudedamųjų dalių, kaip dirūgštys ar dioliai, demonstravimą. Cheminės sudedamosios dalys naudojamos energijai nėra remiamos. Siekiama veiklos apimtis yra 5.000 tonų produkto per metus. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 30 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.