Improve sustainability of value chains based on forest biomass and increase productivity and profitability on supply side by adapting forests to climate changes

Ši programa remia naujų miško valdymo sistemų vystymą ir demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia miško valdymo strategijų, duodančių didesnį biomasės derlių ir didinančių miškų atsparumą klimato kaitai, demonstravimą. Šios sistemos turėtų būti patvirtintos laboratorinėse sąlygose. Sistemos turi būti demonstruojamos kelių hektarų žemės plote. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 15 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.