Improvement and adaptation of industrial crop varieties and novel sources of biomass to diversify biomass feedstock for biorefineries

Ši programa remia naujų pramoninių žemės ūkio kultūrų vystymą ir demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia naujų biomasės šaltinių, skirtų ekologinių medžiagų gamybos pramonei, demonstravimą. Ši programa sutelkia dėmesį nemaistinėms biomasės gamybos sistemoms: 

  • Kurių molekulinė struktūra ar augimo sąlygos yra pritaikytos maksimizuoti reikiamų molekulių išeigą. 

  • Kurios tinka šiuo metu nenaudojamų, nepalankių ar užterštų plotų kultivavimui. Į paraiškas atitinkančios šį kriterijų gali įeiti dirvos atstatymo veiksmai skirti grąžinti žemę į tinkamą žemės ūkiui būseną. 

  • Kurios gali būti kultivuojamos inovatyviomis ir resursus taupančiomis sąlygomis.   

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 15 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.