New and optimised biorefinery approaches enabling the creation of local value chains in underdeveloped or unexploited areas

Ši programa remia naujų smulkaus mąsto biorafinavimo gamyklų modelių demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia moduliarių, decentralizuotų biorafinavimo gamyklų idėjų, kurios sukuria naujas vertės grandines mažai išvystytuose regionuose, demonstravimą 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 15 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.