Valorisation of by-products or waste-streams from the food processing industry into high added-value products for market applications

Ši programa remia naujų maisto perdirbimo atliekų panaudojimo aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimui būdų demonstravimą. 

Remiama veikla 

Ši programa remia vertingų biomolekulių išgavimo iš maisto perdirbimo atliekų bei šalutinių produktų ir jų perdirbimo į aukštos pridėtinės vertės produktus būdų demonstravimą. Demonstracijos turėtų būti atliekamos pramoninių mastu. 

Reikalavimai 

Pareiškėjas turi būti konsorciumas, kuriame turi būti bent 3 skirtingi nesusiję juridiniai asmenys iš 3 skirtingų su Horizon 2020 susijusių šalių. 

Finansavimas 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios iki 30 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti šio prioriteto veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų. Projektai yra finansuojami 70% intensyvumu pelno siekiančioms organizacijoms ir 100% intensyvumu pelno nesiekiančioms. 

Ateinantys šaukimai 

Šioje programoje bus dar 1 šaukimas 2016 rugsėjo 08. Šis šaukimas turi 188,65 milijonų eurų biudžetą, kuris remia kelias kitas tyrimų programas.