Instrumento Fazės

1 fazė 

1 fazėje atliekama galimybių studija siekiant patvirtinti inovatyvios idėjos, turinčios naujumą specifiškame verslo sektoriuje (naujo produkto, proceso, dizaino, paslaugos, technologijos ar esamos technologijos naujas panaudojimas rinkoje), technologinį/praktinį bei ekonominį perspektyvumą. Į veiklas gali įeiti, pavyzdžiui, rizikos analizė, rinkos analizė, konsultacijos su vartotojais, intelektualinės nuosavybės valdymas, inovacijos strategijos vystymas, partnerių paieška, technologinio pritaikymo realistiškumo studija ir t.t. siekiant išvystyti tvirtą inovacijos potencialą turintį projektą, kuris prisideda prie įmonės strategijos ir Europos mąsto problemų sprendimo. Silpnieji pelningos įmonės inovacijos plėtros pajėgumo aspektai bus identifikuoti ir išanalizuoti pirmoje fazėje ir jie bus sprendžiami antrojoje fazėje, siekiant padidinti inovacinės veiklos grąžą. Paraiška turėtų susidėti iš pirminio verslo plano paremto esama idėja. Jame turėtų pateiktos gairės pilnesniam verslo planui, kuris bus šio 1 fazės projekto rezultatas ir sėkmės rodiklis. 

Ši fazė bus remiama fiksuota 50.000 eurų suma. Projektas turėtų užtrukti apie 6 mėnesius.  

2 fazė 

2 fazėje inovacijų projektai, kurie, paremti strateginio verslo plano, sprendžia specifines Europos lygmens problemas ir rodo aukštą kompanijos konkurencingumo ir augimo potencialą. Remiamos veiklos susideda iš demonstravimo, testavimo, prototipavimo, proporcingo didinimo, miniatiurizacijos, dizaino, įvedimo į rinką ir t.t. siekiant pastūmėti inovatyvią idėją (produktą, procesą, paslaugą ir t.t.) iki tinkamos komecializacijai. Paraiškos bus paremtos detaliu verslo planu. Didelis dėmesys bus teikiamas intelektualinės nuosavybės apsaugai. Pareiškėjai turės pateikti įtikinamą strategiją, kuri užtikrins komercializacijos galimybę. Paraiškose bus apibrėžiami tikslūs projekto rezultatai ir sėkmės kriterijai. Taip pat bus pateikiami paaiškinimai, kaip remiamo projekto rezultatai bus komercializuoti ir kokią tai įtaką turės kompanijai. 

Komisija teigia, kad paraiškos prašančios nuo 0,5 iki 2,5 milijonų eurų leistų adekvačiai atlikti 2 fazės veiklas. Bet, tai nereiškia, kad paraiškos negali prašyti ir gauti kitokių sumų (didesnių ar mažesnių). Projektai turėtų užtrukti nuo 12 iki 24 mėnesių.