Innovation in SMEs

Horizon2020 smulkių ir vidutinių verslų instrumentas skirtas remti inovatyvias smulkias ir vidutines kompanijas (<250 darbuotojų, <50 mln. eurų Apyvartos, <43 mln. eurų turto balanse). Instrumentas susideda iš 2 fazių. Pareiškėjai gali teikti paraiškas į 1 fazę arba tiesiai į 2 fazę. Abi fazės remiamos 70% intensyvumu.