Remiami prioritetai

SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation Scheme 

Šis prioritetas remia inovatyvias informacinių technologijų ir komunikacijų idėjas, kurios turi potencialą sukuria naujas rinkas arba drastiškai pakeisti esamas rinkas.  

SMEInst-02-2016-2017: Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 

Šis prioritetas remia nanotechnologijų, pažangių medžiagų ir gamybos procesų pritaikymą komercinei veiklai. Projektai turėtų išvystyti šias technologijas ir procesus iki komercializacijai tinkamo brandos lygio. 

SMEInst-03-2016-2017: Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market 

Šis prioritetas remia biotechnologinius verslus. Projektai turėtų išvystyti technologijas nuo laboratorijos tyrimų iki komerciazacijai tinkamos technologinės stadijos.  

SMEInst-04-2016-2017: Engaging SMEs in space research and development 

Šis prioritetas remia produktus ir paslaugas, paremtais Žemės stebėsenos ir Žemės palydovų suteikiamos galimybėmis, ypač tuos, kurie susiję su Galileo ir Copernicus kosminėmis programomis. Prioritetas taip pat remia kosminių laivų, stočių sistemų kūrimą. 

SMEInst-05-2016-2017: Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector  

Šis prioritetas remia: 

  • Ląstelinių technologijų panaudojimą medicinoje. Į tai įeina: gamyba, saugojimas, transportavimas, identifikavimas, ląstelių rūšiavimas, atvaizdavimas, sekimas, procesų ir kokybės kontrolė, genetinis modifikavimas, terapeutinių biomolekulių gamyba. Į medicininius ląstelių technologijų panaudojimus įeina: diagnostika ir biosensoriai, ląstelių ir genų terapija, audinių inžinerija, bio-dirbtiniai organai, hematologija, imunoterapija, vakcinų ir antikūnių gamyba, prognozuojamoji toksikologija, sintetinė biologija ir ligų vystymosi procesų modeliavimas. Projektai gali būti vykdomi su bet kokiomis eukariotinėmis ląstelėmis, bet galutiniai technologijų panaudojimai turi būti susiję su žmonių medicina. 

  • Biomarkerių ir diagnostinių medicininių įrenginių klinikiniai tyrimai. 

SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well 

Šis prioritetas remia informacinių technologijų ir komunikacijų pritaikymą Sveikatos apsaugai. 

SMEInst-07-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors 

Šis prioritetas remia projektus, kurie didina žemės ūkio, miškininkystės, maisto pramonės konkurencingumą, ekologiškumą ir tvarumą.  

SMEInst-08-2016-2017: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 

Šis prioritetas remia inovatyvias idėjas akvakultūros, laivų ir vandens struktūrų konstrukcijos ir jūrų biologijos srityse. 

SMEInst-09-2016-2017: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system 

Šis prioritetas remia idėjas, kurios turi potencialą sumažinti anglies dvideginio išskyrimą įvairiose sistemose. Taip pat remiamos technologijos mažinančios šilumos ir elektros energijos suvartojimą bei švaistymą. 

SMEInst-10-2016-2017: Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility

Šis prioritetas remia patobulinimus transporto ir logistikos srityse, bei mobilumo didinimą miestuose.

SMEInst-11-2016-2017: Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Šis prioritetas remia idėjas susijusias su klimato mokslo panaudojimu bei našesnių, aplinkosauginių technologijų pritaikymu žaliavų gavyboje.

SMEInst-12-2016-2017: New business models for inclusive, innovative and reflective societies

Šis prioritetas remia valstybės paslaugų kūrimą, kultūrinio paveldo panaudojimą bei kūrybinį sektorių.

SMEInst-13-2016-2017: Engaging SMEs in security research and development

Šis prioritetas remia projektus prisidedančius prie kovos su nusikalstamumu ir terorizmu, kritinės infrastruktūros apsaugos, kibernetinio saugumo, pasienių valdymo bei Europos atsparumo krizėms ir nelaimėms didinimo.